Pomoc społeczna - formy pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie udziela swoim klientom wsparcia w następujących formach:

 

Formy Pomocy - zlecone:

 • Zasiłek stały
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Formy Pomocy - własne:

 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy
 • Dożywianie dzieci
 • Pomoc obiadowa dla osób, które własnymi siłami nie są w stanie przygotować posiłku
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Udzielanie schronienia
 • Pobyt w ośrodkach wsparcia
 • Praca socjalna
 • Poradnictwo prawne