XIII Gala Finałowa Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku

XIII Gala Finałowa Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku odbędzie się już dziś, 8 kwietnia 2016r., w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie!

Wybory wpisały się w kalendarz imprez miejskich. Cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem. Jest to ważne wydarzenie o istotnym znaczeniu społecznym i kulturalnym. Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku rozsławiają Tczew jako miasto przyjazne wszystkim mieszkańcom, bez względu na wiek. Ideą Wyborów jest promocja działań na rzecz "Złotego Wieku", kształtowanie pozytywnego wizerunku starości w świadomości społecznej i wskazanie, że jest to pełnowartościowy okres w życiu każdego człowieka.

Wybory, to również propagowanie aktywnego, pięknego i radosnego przeżywania jesieni życia.

W dwunastu edycjach Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku wzięły udział 142 osoby powyżej 60 roku życia.Najstarsza uczestniczka miała 91 lat (edycja z 2004 roku). Uczestnicy Wyborów odnajdują w sobie potencjał twórczy i wiele talentów oraz pokazują, że starość może być interesująca, kolorowa i atrakcyjna.

Doświadczenia z ubiegłych lat wskazują, że seniorzy są gotowi na wielkie życiowe zmiany, chętnie zaznaczają swoje miejsce w społeczności i promują złoty wiek. Działania te poprawiają jakość życia seniorów, z uwzględnieniem budowania partnerstwa w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wybory Misterów, to skuteczne podejmowaniewyzwania wyrównywania szans i równego dostępu osób starszych w obszarze życia społecznego.To znakomity przykład nie tylko na aktywizację osób starszych, ale i ich integrację z rodziną i środowiskiem oraz popularyzowanie rozwoju społeczeństwa przyjaznego osobom w złotym wieku.

Z poważaniem - Julita Jakubowska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie